This product is not available anymore. Back to home page.
×

Privacy Statement Mille Paste – Markt 15 – 2440 Geel

Zoals u van ons mag verwachten, hechten wij belang aan uw privacy. Daarom nemen wij maatregelen om uw privacy te beschermen

Inleiding
Mille Paste verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring
Wij respecteren uw privacy als u onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de GDPR.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Mille Paste van de door reserveringen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Verwerking Persoonsgegevens
Mille Paste behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Mille Paste verzamelt persoonsgegevens (naam, telefoonnummer en emailadres) bij het opnemen van reserveringen via de website. Deze persoonsgegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt en buiten onze email toepassing nergens anders opgeslagen.
Cookies
De website www.millegastegeel.be maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van Mille Paste beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat Mille Paste na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Mille Paste gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Mille Paste website en hun functionaliteit.
Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Mille Paste inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Mille Paste de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Mille Paste kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook:
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Mille Paste cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Mille Paste website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Beveiliging
Mille Paste heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. 

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van Mille Paste, dan kunt u deze richten aan Mille Paste bvba, Markt 15, 2440 Geel.

Inzage en correctie van gegevens
Als relatie van ons kunt u een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kunt u een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. U kunt uw verzoek schriftelijk sturen naar onderstaand adres.

Wijziging van Privacy Statement
Mille Paste behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Mille Paste adviseert u regelmatig dit Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

De laatste aanpassing van dit Privacy Statement heeft plaatsgevonden op: 20 juni 2018
Mille Paste, Markt 15, 2440 Geel